Selecteer een pagina

Welkom

Van harte welkom op de website van Lolkema Bedrijfsgeneeskundig Advies bv.
Lolkema Bedrijfsgeneeskundig Advies bv is de praktijk van waaruit ik,
Sietske Collenteur – Lolkema, werk als zelfstandig bedrijfsarts.
Op deze site geef ik u graag verdere achtergrondinformatie over mijn praktijk, persoon en werkwijze.

Mijn praktijk

Sietske Collenteur – Lolkema

Eigenaar/zelfstandig bedrijfsarts

Van kleins af aan wist ik zeker dat ik arts wilde worden. De keuze voor de opleiding Geneeskunde was dan ook geen ingewikkelde. De liefde voor de specialisatie Bedrijfsgeneeskunde ontstond gaandeweg.

Na het in 2000 (cum laude) afronden van de studie Geneeskunde in Groningen en een jaar AGNIO gynaecologie startte ik in 2001 als bedrijfsarts bij een landelijke arbodienst. Sinds 1 januari 2012 werk ik vanuit mijn eigen praktijk. Niet geheel zonder trots kan ik zeggen een bloeiende praktijk te hebben opgebouwd met succesvolle resultaten bij mijn opgebouwde klantenkring. Het gaat om opdrachtgevers in diverse branches, zowel profit als de non-profit.

Mijn klanten omschrijven mij als een wendbare en slagvaardige bedrijfsarts, die vragen en behoeften snel en adequaat behandelt en (pro)actief meedenkt over mogelijkheden. Ik heb oog voor de mens achter de mens. Een regelmatig terugkerend onderdeel van mijn werkwijze is het nadrukkelijk wijzen op de eigen verantwoordelijkheden rondom vitaliteit (medewerker) en het voeren van regie hierop (manager).

Het medische vak is mijn passie en essentieel voor een bedrijfsarts. Ik investeer dan ook veel tijd in het bijhouden van mijn vakgebied. Daarnaast ontwikkelde ik me in een vroegtijdig stadium in Health, Cure and Care Management. Dat maakt dat ik vanuit een breder perspectief kan adviseren.

Filosofie

Medewerkers maken het verschil. Het succes van een organisatie valt of staat met de wijze waarop medewerkers invulling geven aan hun functie. Voor het goed kunnen functioneren van uw medewerkers is gezondheid essentieel. Om die reden is verzuimbegeleiding en -preventie een belangrijk onderdeel van het HRM-beleid.

Gelukkig leggen steeds meer werkgevers daarbij de focus op gezondheid, inzetbaarheid en beschikbaarheid oftewel vitaliteit. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat met het voeren van een (pro)actief vitaliteitsbeleid niet alleen zorg wordt gedragen voor een betere inzetbaarheid van medewerkers, maar ook voor een hoger ervaren van welzijn en geluk, een betere positie op de arbeidsmarkt en betere kwaliteit van leven. Met recht een win-winsituatie.

Centraal staat het verbeteren van de gezondheid én prestaties van mens en bedrijf. Uitgangspunt daarbij is altijd te kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Belangrijk daarbij is het besef dat van verzuimen alleen niemand beter wordt. Medische kennis is daarbij essentieel.

Als bedrijfsarts treed ik op als adviseur voor de leidinggevende in het proces rondom verzuim, inzetbaarheid en vitaliteit. Belangrijk daarbij is het bewust maken van medewerkers en leidinggevenden van hun eigen verantwoordelijkheid en voorstellen te doen voor pragmatische oplossingen. In mijn visie is de direct leidinggevende daarbij de vertegenwoordiger van de organisatie die de regie voert.

Werkwijze

Op basis van een persoonlijk gesprek worden eerst uw wensen in beeld gebracht. Wanneer voldoende vertrouwen en basis bestaat voor verdere samenwerking, doe ik u een vrijblijvend dienstverleningsvoorstel. Dit voorstel wordt voor u op maat gemaakt. Tijdens de totstandkoming van het voorstel is er uiteraard volop ruimte voor het geven van verdere toelichting en/of bijstelling.

In het dienstverleningsvoorstel worden de afspraken vastgelegd over de wijze waarop vorm gegeven wordt aan mijn dienstverlening en onze samenwerking. Daarbij komen ook praktische zaken van facilitaire en administratieve aard aan de orde.

De definitieve afspraken worden tot slot schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. Als er in het traject daaraan voorafgaand behoefte bestaat aan verdere toelichting, bijvoorbeeld bestuur, directie en/of ondernemingsraad, ben ik daartoe uiteraard graag bereid.